Montaža i balansiranje

Montaža i demontaža guma- Montaža predstavlja montiranje gume na felgu, a demontaža je obrnut proces tj. skidanje gume sa felge.

Balansiranje gume- To je postupak uravnoteženja mase kotača koja se postiže stavljanjem određene težine utega na kotač. Preporuka je da se nakon montaže guma napravi i balansiranje, kako ne bi došlo do vibriranja volana ili cijelog vozila.