Da bi se uopće mogla guma zakrpati treba izvršit provjeru gume i vidjet koliko je oštećena. Unutarnja struktura gume mora biti očuvana tj. ne oštećena. Ako se vožnja sa puknutom gumom nastavila ili je vozilo dugo stajalo sa puknutom gumom može doći do još većeg oštećenja, u tom slučaju gume se teško mogu popraviti.

Bočna strana gume mora ostati neoštećena kako bi se mogla krpati-popravljat. Promjer rupe ili oštećenja na gumi ne smije biti veći od 6 mm. Sami postupak krpanja je da se skine guma, a zatim obavi više radnji prije krpanja: čišćenje, četkanje, brušenje, stavljanje baze, sušenje , provjera otpornosti i propusnosti te ponovna montaža i sretan put.

5

17

19